Bøger & Artikler

Denne liste indeholder både bøger, bogkapitler og artikler.

Nogle er bøger og artikler er meget praksisnære og skrevet for at bidrage til praksisudviklingen, andre er forskningsartikler, og er primært rettet mod forskere. Nogle bøger og artikler har været igennem en bedømmelse af fagfæller, andre har været almindelig redaktionelt bedømt.

Indholdet i alle teksterne bygger på forskning, men formidles i forskellige genrer.


artikel

fra børn og fulde folk… hvad børn selv siger om skolefravær

Fra børn og fulde folk… hvad børn selv siger om skoleundgåelse

In progess

Forfatter: Fisker, T. B.
Udgivet: 2020
I: PPT


kapitel

at ville, at kunne, at turde går i skole – eller ej

Skolens fraværende børn

At ville, at kunne, at turde gå i skole – eller ej

Forfatter: Fisker, T. B. & Rønne, G. R.
Udgivet: 2019
Forlag: Dafolo


forord

skolefravær

Dansk introduktion til: “Skolefravær. At forstå og håndtere skolefravær og skolevægring”

Forfatter: Havik, T. forord af Fisker, T.B.
Udgivet: 2019
Forlag: Dafolo


bog

Tag mig med. social udvikling i børnehøjde

Tag mig med. Social udvikling i børnehøjde

Forfatter: Fisker, T. B. & Hygum, L.
Udgivet: 2019
Forlag: Dafolo


artikel

skal man spørge børnene?

Skal man spørge børnene?

Forfatter: Jensen, C. M. & Fisker, T. B.
Udgivet: 2019
I: PPT, nr. 1


artikel

det man siger om børnene – bliver de måske

Det man siger om børnene…. bliver de måske

Forfatter: Fisker, T. B.
Udgivet: 2018
I: Tidsskriftet 0-14, Temanummer: inklusion og anerkendelse. nr. 2


bog

det store blandt de små

Det store blandt de små – om små børns venskaber

At se eller ikke at se – venskabskanaler i et mikro- og makroperspektiv

Forfatter: Fisker, T. B. (red.)
Udgivet: 2018
Forlag: Dafolo


bog

samarbejde og inklusion

Samarbejde og inklusion

Forfatter: Fisker, T. B.
Udgivet: 2017
Forlag: Aarhus Universitetsforlag

Læs anmeldelse her
Køb bogen her


Evaluering

CPS på Vejgaard Østre Skole

Collaborative and Proactive Solutions på Vejgaard Østre Skole

Forfatter: Fisker, T. B. & Lagermann, L. C.
Udgivet: 2017

Download rapporten her: Ebog – CPS på Vejgaard Østre skole – 2017a


kapitel

systematisk observation som pædagogisk metode

Specialpædagogik i læreruddannelsen

Systematisk observation som opmærksomhedsmetode
Forfattere: Fisker, T. B. & Christoffersen D. D.
I: Christiansen, J. Mårtensen, B. D. & Pedersen, T. (red)
Udgivet: 2016
Forlag: Hans Reitzels, København


kapitel

autisme

Inklusionsvejlederen 2

Autisme
Forfattere: Fisker, T. B.
Udgivet: 2016
Forlag: DAFOLO, Frederikshavn

Læs mere om bogen og køb den her


kapitel

Diagnoser og udsatte børn

Udsatte børn og unge. En grundbog

Diagnoser og udsatte børn
Forfattere: Fisker, T. B.
I: Erlandsen T., Jensen N. R., Langager S. & Petersen K. B. (red)
Udgivet: 2015
Forlag: Hans Reitzels, København


kapitel

Inklusion og folkeskolereform

Folkeskolen efter reformen

Inklusion og folkeskolereform
Forfattere: Fisker, T. B. & Szulevicz T.
I: Rasmussen J., Holm C. & Rasch-Christensen, A. (red)
Udgivet: 2015
Forlag: Hans Reitzels, København


artikel

inklusionens grundbetingelser

Inklusionens grundbetingelser

Forfatter: Fisker, T. B.
Udgivet: September 2015
I: VERA Tidsskrift for pædagoger, No. 72


Bog

Den sårbare inklusion

Den sårbare inklusion

Diagnoser og fællesskabende pædagogik i dagtilbud
Forfatter: Fisker, T. B.
Udgivet: 2014
Forlag: DAFOLO, Frederikshavn

Læs anmeldelse her
Køb bogen her


artikel

Approaches to reduce bullying in schools

Approaches to reduce bullying in school

An analysis of recent research on bullying in schools
Forfatter: Kousholt, K. & Fisker, T. B.
Udgivet: 2014
I: Children & Society


Vidensopsamling

Ro og klasseledelse i folkeskolen

Ro og klasseledelse i folkeskolen

Rapport fra ekspertgruppe om ro og klasseledelse
Forfattere: Søndergaard, D. M., Plaugborg, H., Szulevicz, T., Fisker, T. B., Mørup, T., Tetzlaff-Petersen, L., Hagensen, M. W., Hansen, A. V., Øgendal, G., Pedersen, H. S., Werborg, P.
Udgivet: 2014
Undervisningsministeriet, København

Download rapporten her: Ro og klasseledelse


Artikel i PPT

Udvikling i antal af børn med diagnoser

Udvikling i antal af børn med diagnoser

Forfatter: Fisker, T. B.
Udgivet: 2013
I: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 50, No. 2 (Temanummer: “Rundt om diagnoser”)

Køb temanummer her


artikel i PPT

Man skal jo ikke spilde børns tid

Man skal jo ikke spilde børns tid

Inklusion og forebyggelse i Valby
Forfatter: Fisker, T. B.
Udgivet: 2013
I: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, No. 2


artikel i PPT

bevægelser og udvikling i den inkluderende pædagogisk-psykologiske praksis

Bevægelser og udvikling i den inkluderende pædagogisk-psykologiske praksis

Forfatter: Fisker, T. B.
Udgivet: 2013
I: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift


Review

Mobning og børns fællesskaber

Mobning og børns fællesskaber

Et narrativt review over international forskning i mobning
Forfatter: Fisker T. B. & Kousholt, K.
Udgivet: 2013
I: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 50 (2)


autisme

autisme

Autisme anno 2013

Eksempler på national og international viden
Forfattere: Fisker T. B.
I: Beyer J., Kaufmanas C. H. & Kragh J. (red)
Udgivet: 2013
Forlag: Socialstyrelsen


Evalueringsrapport

Man skal jo ikke spilde børns tid

Man skal jo ikke spilde børns tid

Evaluering af projektet “Tidlig forebyggende indsats i Valby”
Forfattere: Fisker, T. B. & Rasch, R. F.
Udgivet: 2012
Evalueringsrapport, Frejaskolen

Download rapporten her


kapitel

Læring og udvikling i dagtilbud

Læring og udvikling i daginstitutioner

Et udviklingspsykologisk skisma og et pædagogisk dilemma
Forfattere: Fisker, T. B.
I: Svinth, L. & Ringsmose, C. (red)
Udgivet: 2012
Forlag: Dansk Psykologisk Forlag

Køb bogen her


forskningsrapport

Mere viden om diagnoser

Mere viden om diagnoser

Forfatter: Fisker, T. B.
Udgivet: 2012
Forskningsrapport, BUPL

Download rapporten her


artikel i Præmaturitet

Valg af pædagogik

Valg af pædagogik

Forfatter: Fisker, T. B.
Udgivet: 2011
I: Prematuritet, No. 6


artikel i Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift

Inklusion og interaktion

Inklusion og interaktion: muligheder og forhindringer

Forfatter: Fisker, T. B.
Udgivet: 2010
I: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 47, Nr. 5


artikel i Psyke og Logos

Socialt udviklingspotentiale hos småbørn med autisme

Socialt udviklingspotentiale hos børn med autisme?

Forfatter: Fisker, T. B.
Udgivet: 2010
I: Psyke & Logos, No. 2 (Tema: Udviklingspsykopatiologi)

Download artiklen her


artikel i Unge pædagoger

diagnoseforståelse og pædagogiske handlemuligheder

Diagnoseforståelse og pædagogiske handlemuligheder

Forfatter: Fisker, T. B.
Udgivet: 2010
I: Unge pædagoger, No. 5


Kronik i Politiken

Da Emma blev ramt af kassetænkningen

Kronik: Da Emma blev ramt af kassetænkning

Forfatter: Fisker, T. B.
Udgivet: d. 16. marts, 2010
I: Politiken

Download kronikken her


Artikel i autismebladet

Nye blikke på småbørn med autisme

Nye blikke på småbørn med autisme: en forskningsbeskrivelse

Forfatter: Fisker, T. B.
Udgivet: d. 16. marts, 2010
I: Autismebladet, No. 3

Download artiklen her


ph.d. afhandling

Småbørn i interaktion

Småbørn i interaktion

En undersøgelse af socialt udviklingspotentiale og muligheder for interaktion for småbørn med autisme i forskellige pædagogiske og organisatoriske miljøer.
Forfattere: Fisker, T. B.
Udgivet: 2010
Ph.d. afhandling, Danmark Pædagogiske Universitetskole
Århus Universitet

Download afhandlingen her


Rapport og vidensopsamling

Etiba

ETIBA

En forskningsbaseret evaluering af rehabiliterings- og træningsindsatsen for børn med autisme, herunder evaluering af behandlingsmetoden ABA (Applied Behavior Analysis)
Forfattere: Høgsbro, K. & Fisker T. B.
Udgivet: 2007
Marselisborgcentret, Århus

Download rapporten her


Artikel

Signs of Empathy

Signs of empathy; presenting an ongoing study of the comparative study of the language of autistic and ‘normal’ children

Forfatter: Fisker, T. B.
Udgivet: 2007
I: LSP, Copenhagen Business School, København