Bøger & Artikler

Denne liste indeholder både bøger, bogkapitler og artikler.

Nogle er bøger og artikler er meget praksisnære og skrevet for at bidrage til praksisudviklingen, andre er forskningsartikler, og er primært rettet mod forskere. Nogle bøger og artikler har været igennem en bedømmelse af fagfæller, andre har været almindelig redaktionelt bedømt.

Indholdet i alle teksterne bygger på forskning, men formidles i forskellige genrer.


Fra børn og fulde folk… hvad børn selv siger om skoleundgåelse

In progess

Forfatter: Fisker, T. B.
Udgivet: 2020
I: PPT


Skolens fraværende børn

At ville, at kunne, at turde gå i skole – eller ej

Forfatter: Fisker, T. B. & Rønne, G. R.
Udgivet: 2019
Forlag: Dafolo


Dansk introduktion til: “Skolefravær. At forstå og håndtere skolefravær og skolevægring”

Forfatter: Havik, T. forord af Fisker, T.B.
Udgivet: 2019
Forlag: Dafolo


Tag mig med. Social udvikling i børnehøjde

Forfatter: Fisker, T. B. & Hygum, L.
Udgivet: 2019
Forlag: Dafolo


Skal man spørge børnene?

Forfatter: Jensen, C. M. & Fisker, T. B.
Udgivet: 2019
I: PPT, nr. 1


Det man siger om børnene…. bliver de måske

Forfatter: Fisker, T. B.
Udgivet: 2018
I: Tidsskriftet 0-14, Temanummer: inklusion og anerkendelse. nr. 2


Det store blandt de små – om små børns venskaber

At se eller ikke at se – venskabskanaler i et mikro- og makroperspektiv

Forfatter: Fisker, T. B. (red.)
Udgivet: 2018
Forlag: Dafolo


Samarbejde og inklusion

Forfatter: Fisker, T. B.
Udgivet: 2017
Forlag: Aarhus Universitetsforlag

Læs anmeldelse her
Køb bogen her


Collaborative and Proactive Solutions på Vejgaard Østre Skole

Forfatter: Fisker, T. B. & Lagermann, L. C.
Udgivet: 2017

Download rapporten her: Ebog – CPS på Vejgaard Østre skole – 2017a


Specialpædagogik i læreruddannelsen

Systematisk observation som opmærksomhedsmetode
Forfattere: Fisker, T. B. & Christoffersen D. D.
I: Christiansen, J. Mårtensen, B. D. & Pedersen, T. (red)
Udgivet: 2016
Forlag: Hans Reitzels, København


Inklusionsvejlederen 2

Autisme
Forfattere: Fisker, T. B.
Udgivet: 2016
Forlag: DAFOLO, Frederikshavn

Læs mere om bogen og køb den her


Udsatte børn og unge. En grundbog

Diagnoser og udsatte børn
Forfattere: Fisker, T. B.
I: Erlandsen T., Jensen N. R., Langager S. & Petersen K. B. (red)
Udgivet: 2015
Forlag: Hans Reitzels, København


Folkeskolen efter reformen

Inklusion og folkeskolereform
Forfattere: Fisker, T. B. & Szulevicz T.
I: Rasmussen J., Holm C. & Rasch-Christensen, A. (red)
Udgivet: 2015
Forlag: Hans Reitzels, København


Inklusionens grundbetingelser

Forfatter: Fisker, T. B.
Udgivet: September 2015
I: VERA Tidsskrift for pædagoger, No. 72


Den sårbare inklusion

Diagnoser og fællesskabende pædagogik i dagtilbud
Forfatter: Fisker, T. B.
Udgivet: 2014
Forlag: DAFOLO, Frederikshavn

Læs anmeldelse her
Køb bogen her


Approaches to reduce bullying in school

An analysis of recent research on bullying in schools
Forfatter: Kousholt, K. & Fisker, T. B.
Udgivet: 2014
I: Children & Society


Ro og klasseledelse i folkeskolen

Rapport fra ekspertgruppe om ro og klasseledelse
Forfattere: Søndergaard, D. M., Plaugborg, H., Szulevicz, T., Fisker, T. B., Mørup, T., Tetzlaff-Petersen, L., Hagensen, M. W., Hansen, A. V., Øgendal, G., Pedersen, H. S., Werborg, P.
Udgivet: 2014
Undervisningsministeriet, København

Download rapporten her: Ro og klasseledelse


Udvikling i antal af børn med diagnoser

Forfatter: Fisker, T. B.
Udgivet: 2013
I: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 50, No. 2 (Temanummer: “Rundt om diagnoser”)

Køb temanummer her


Man skal jo ikke spilde børns tid

Inklusion og forebyggelse i Valby
Forfatter: Fisker, T. B.
Udgivet: 2013
I: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, No. 2


Bevægelser og udvikling i den inkluderende pædagogisk-psykologiske praksis

Forfatter: Fisker, T. B.
Udgivet: 2013
I: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift


Mobning og børns fællesskaber

Et narrativt review over international forskning i mobning
Forfatter: Fisker T. B. & Kousholt, K.
Udgivet: 2013
I: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 50 (2)


Autisme anno 2013

Eksempler på national og international viden
Forfattere: Fisker T. B.
I: Beyer J., Kaufmanas C. H. & Kragh J. (red)
Udgivet: 2013
Forlag: Socialstyrelsen


Man skal jo ikke spilde børns tid

Evaluering af projektet “Tidlig forebyggende indsats i Valby”
Forfattere: Fisker, T. B. & Rasch, R. F.
Udgivet: 2012
Evalueringsrapport, Frejaskolen

Download rapporten her


Læring og udvikling i daginstitutioner

Et udviklingspsykologisk skisma og et pædagogisk dilemma
Forfattere: Fisker, T. B.
I: Svinth, L. & Ringsmose, C. (red)
Udgivet: 2012
Forlag: Dansk Psykologisk Forlag

Køb bogen her


Mere viden om diagnoser

Forfatter: Fisker, T. B.
Udgivet: 2012
Forskningsrapport, BUPL

Download rapporten her


Valg af pædagogik

Forfatter: Fisker, T. B.
Udgivet: 2011
I: Prematuritet, No. 6


Inklusion og interaktion: muligheder og forhindringer

Forfatter: Fisker, T. B.
Udgivet: 2010
I: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 47, Nr. 5


Socialt udviklingspotentiale hos børn med autisme?

Forfatter: Fisker, T. B.
Udgivet: 2010
I: Psyke & Logos, No. 2 (Tema: Udviklingspsykopatiologi)

Download artiklen her


Diagnoseforståelse og pædagogiske handlemuligheder

Forfatter: Fisker, T. B.
Udgivet: 2010
I: Unge pædagoger, No. 5


Kronik: Da Emma blev ramt af kassetænkning

Forfatter: Fisker, T. B.
Udgivet: d. 16. marts, 2010
I: Politiken

Download kronikken her


Nye blikke på småbørn med autisme: en forskningsbeskrivelse

Forfatter: Fisker, T. B.
Udgivet: d. 16. marts, 2010
I: Autismebladet, No. 3

Download artiklen her


Småbørn i interaktion

En undersøgelse af socialt udviklingspotentiale og muligheder for interaktion for småbørn med autisme i forskellige pædagogiske og organisatoriske miljøer.
Forfattere: Fisker, T. B.
Udgivet: 2010
Ph.d. afhandling, Danmark Pædagogiske Universitetskole
Århus Universitet

Download afhandlingen her


ETIBA

En forskningsbaseret evaluering af rehabiliterings- og træningsindsatsen for børn med autisme, herunder evaluering af behandlingsmetoden ABA (Applied Behavior Analysis)
Forfattere: Høgsbro, K. & Fisker T. B.
Udgivet: 2007
Marselisborgcentret, Århus

Download rapporten her


Signs of empathy; presenting an ongoing study of the comparative study of the language of autistic and ‘normal’ children

Forfatter: Fisker, T. B.
Udgivet: 2007
I: LSP, Copenhagen Business School, København