Bøger

Se en liste herunder, over hvilke bøger
jeg har skrevet eller bidraget til

 


 

Samarbejde og inklusion

Forfatter: Fisker, T. B.
Udgivet: 2017
Forlag: Aarhus Universitetsforlag

Læs anmeldelse her
Køb bogen her


Den sårbare inklusion

Diagnoser og fællesskabende pædagogik i dagtilbud
Forfatter: Fisker, T. B.
Udgivet: 2014
Forlag: DAFOLO, Frederikshavn

Læs anmeldelse her
Køb bogen her


Collaborative and Proactive Solutions på Vejgaard Østre Skole

Forfatter: Fisker, T. B. & Lagermann, L. C.
Udgivet: 2017

Download rapporten her: Ebog – CPS på Vejgaard Østre skole – 2017a


Specialpædagogik i læreruddannelsen

Systematisk observation som opmærksomhedsmetode
Forfattere: Fisker, T. B. & Christoffersen D. D.
I: Christiansen, J. Mårtensen, B. D. & Pedersen, T. (red)
Udgivet: 2016
Forlag: Hans Reitzels, København

 


Inklusionsvejlederen 2

Autisme
Forfattere: Fisker, T. B.
Udgivet: 2016
Forlag: DAFOLO, Frederikshavn

Læs mere om bogen og køb den her

 


Udsatte børn og unge. En grundbog

Diagnoser og udsatte børn
Forfattere: Fisker, T. B.
I: Erlandsen T., Jensen N. R., Langager S. & Petersen K. B. (red)
Udgivet: 2015
Forlag: Hans Reitzels, København

 


Folkeskolen efter reformen

Inklusion og folkeskolereform
Forfattere: Fisker, T. B. & Szulevicz T.
I: Rasmussen J., Holm C. & Rasch-Christensen, A. (red)
Udgivet: 2015
Forlag: Hans Reitzels, København


Ro og klasseledelse i folkeskolen

Rapport fra ekspertgruppe om ro og klasseledelse
Forfattere: Søndergaard, D. M., Plaugborg, H., Szulevicz, T., Fisker, T. B., Mørup, T., Tetzlaff-Petersen, L., Hagensen, M. W., Hansen, A. V., Øgendal, G., Pedersen, H. S., Werborg, P.
Udgivet: 2014
Undervisningsministeriet, København

Download rapporten her: Ro og klasseledelse


Autisme anno 2013

Eksempler på national og international viden
Forfattere: Fisker T. B.
I: Beyer J., Kaufmanas C. H. & Kragh J. (red)
Udgivet: 2013
Forlag: Socialstyrelsen


Man skal jo ikke spilde børns tid

Evaluering af projektet “Tidlig forebyggende indsats i Valby”
Forfattere: Fisker, T. B. & Rasch, R. F.
Udgivet: 2012
Evalueringsrapport, Frejaskolen

Download rapporten her


Læring og udvikling i daginstitutioner

Et udviklingspsykologisk skisma og et pædagogisk dilemma
Forfattere: Fisker, T. B.
I: Svinth, L. & Ringsmose, C. (red)
Udgivet: 2012
Forlag: Dansk Psykologisk Forlag

Køb bogen her

 


Mere viden om diagnoser

Forfatter: Fisker, T. B.
Udgivet: 2012
Forskningsrapport, BUPL

Download rapporten her


Småbørn i interaktion

En undersøgelse af socialt udviklingspotentiale og muligheder for interaktion for småbørn med autisme i forskellige pædagogiske og organisatoriske miljøer.
Forfattere: Fisker, T. B.
Udgivet: 2010
Ph.d. afhandling, Danmark Pædagogiske Universitetskole
Århus Universitet

Download afhandlingen her


ETIBA

En forskningsbaseret evaluering af rehabiliterings- og træningsindsatsen for børn med autisme, herunder evaluering af behandlingsmetoden ABA (Applied Behavior Analysis)
Forfattere: Høgsbro, K. & Fisker T. B.
Udgivet: 2007
Marselisborgcentret, Århus

Download rapporten her