Børn med angst

Børn med angst

børn med angst

Har dit barn angst?

Børn med angst har ofte ondt i maven, er kede af det og vil måske ikke i skole. Som forælder kan man føle sig magtesløs, når éns barn oplever angstproblematikker. Hvordan skal man bedst hjælpe og støtte sit barn med angst? Hvad er de bedste strategier, når børn har angst? Og hvad kan gøre problemet større? Ofte hører jeg forældre spørge: “hvordan ved jeg, om jeg skal presse mit barn, eller lade det være i fred?”.

Flere og flere børn og unge oplever angstproblematikker. Det kan være angst for noget meget konkret, som fx edderkopper eller hunde. Eller det kan være mere generel angst, som måske ligefrem forhindrer barnet i at komme i skole. Der findes mange typer og grad af angst, og det er vigtigt, gennem samtale med barnet eller den unge, nøje at undersøge hvad der er på spil.

Når man som jeg, arbejder kognitivt med børn og unge, handler første del af behandlingen om at undervise barnet/den unge, så de bedre selv forstår sammenhængen mellem tanker, følelser, handlinger og det man mærker i kroppen. Derefter arbejder vi med det enkelte barns/ungs konkrete udfordringer. Vi fokuserer først og fremmest på tankerne omkring udfordringerne, derefter på de ting man selv kan gøre for at hjælpe sig selv.

Når forældrene er med i behandlingen, bliver de klædt på til at hjælpe barnet hjemme og til bedre at forstå deres barns reaktioner. Forældrenes rolle er således et vigtigt element i behandlingen, idet deres støtte og opbakning er afgørende for barnets udvikling. Det kan være både svært og hårdt at være forælder til et barn med angst, og mange forældre får brug for rådgivning i forhold til hvordan de skal hjælpe deres barn.

Hvis du vil vide mere, er du altid velkommen til at ringe eller skrive

Telefon: +45 22 40 84 24

Mail: Tine@bassefisker.dk