Eksempler

Her kan du læse konkrete eksempler på, hvilke
foredrag, workshops og kurser vi har afholdt

 


Eksempler

”Fra diagnoser til inkluderende pædagogik”

”Den sårbare inklusion”

”Inklusion – et bud på praksis”

”PPR og det inkluderende arbejde”

”Tidlig indsats og inklusion”

”Diagnoser – barrierer og muligheder”

”Hvad er inklusion egentlig?”

”Inklusion!”

”Inklusion – hvorfor nu det?”

”Inklusion og forældre”

”Om forudsætningerne for det inkluderende arbejde”

”Inklusion med særlige forudsætninger”

”Fra viden om diagnoser til inklusion i praksis”

”Inklusion og børn i vanskeligheder”

”Børn med særlige behov i fællesskabet”

”Inklusion i børnehøjde”

”Diagnoser i pædagogisk arbejde med børn”

”Inklusion og PPR i en brydningstid”.

”Interdisciplinary pedagogical work in inclusive settings”

”Skal vi være venner?”

”Inklusion og børnefællesskaber”

”Børn med særlige behov og inklusion i SFO”

”Inklusion og børneliv”

”Inklusion – en fælles opgave”

”Børn med særlige behov”

”Den sociale læring ved inklusion”.

”Mobning og diagnoser”. Forelæsning på DR2, Danskernes Akademi

”Skal vi være venner”

”Diagnoser og inklusion”

”Børn med diagnoser. Hvad gør vi når de ikke passer ind i systemets kasser?”

”Diagnoser og pædagogik i et samfundsmæssigt perspektiv”

”Særlige børn i fritidshjemmet”

”Strukturelle og pædagogiske barrierer”

”Relationer og social udvikling”

”Venner og sociale relationer”

”Diagnoser og kassetænkning”

”Hvorfor er inklusion vigtig”

”Det inkluderende arbejde i PPR”

”Social inklusion”

”inklusion og pædagogik”

”Fysiske betingelser for inklusion”

”Diagnoser i pædagogisk arbejde”

”Betingelser for inklusion”

”Betingelser for det inkluderende arbejde”

”Inklusion og børneliv”

”Betingelser for inklusion”

”Fra diagnoser til pædagogisk praksis”

”Diagnoser i den pædagogiske praksis”

”Børn med diagnoser”

”Diagnoser og pædagogik”

”Pædagogisk arbejde med børnefællesskaber, der også inkluderer børn med særlige behov”

”Forebyggelse og kreativitet”

”Forskning og videndeling”

”At inkludere en støttepædagog”

”Video som pædagogisk værktøj”