Emner

Alle foredrag, kurser og workshops udvikles i samarbejde med den enkelte skole eller dagtilbud og tager udgangspunkt i den konkrete, lokale praksis


Inkluderende læringsfællesskaber:

Sprogets betydning: sprog OM børn

Børneperspektiv: at se MED børn

Samarbejde om inkluderende læringsmiljøer

Inklusion og deltagelse i fællesskaber

Indretning – få rummet til at hjælpe med det inkluderende arbejde

Pædagogiske betingelser for det inkluderende arbejde

PPRs rolle i det inkluderende arbejde


Børn i vanskeligheder:

Børn med særlige behov: Diagnoser eller ej?

Angst eller særlig sensitiv?

Når skolen undgåes

Fra viden om diagnoser til pædagogik i praksis


Psykoterapeutisk praksis:

Angstbehandling af børn og unge

Skolevægring og skoleundgåelse