Evaluering

Vi tilbyder kvalificeret hjælp til evaluering
af projekter og indsatser

Når projekter skal evalueres, er der mange valg at tage.

Vi kan hjælpe med at vælge kvalificeret mellem de mange evalueringsmetoder og designe en evaluering, der er specifik for det projekt eller den indsats, I er ved at planlægge eller allerede er i gang med. Vi tilbyde endvidere at foretage evalueringen, og sammenfatte konklusionerne i en rapport og/eller et oplæg, som kan være afsæt for det videre arbejde med projektet, metoden, indsatsen m.m.

Desuden tilbyder vi at foretage mindre forskningsprojekter og vidensopsamlinger.

Se eksempler på afsluttede evalueringer og vidensopsamlinger her.