Workshops & sparringsforløb

Læs mere om mine workshops, kurser, foredrag og sparringsbesøg

Se emner     Eksempler på oplægstitler

Workshops, kurser, foredrag….

Uanset form, tidsramme og indhold, så er det afgørende for mig, at de timer vi bruger fælles, skal ramme netop jeres praksis. Det er dine behov, din konkrete praksis og den konkrete situation jeg tager udgangspunkt i, når jeg planlægger foredrag, kurser eller workshops.

Særligt for workshops og kurser er det vigtigt for mig at være i dialog med deltagerne under vejs – det skal være deres dag, og det jeg bringer på banen skal give mening og kunne forankres i det daglige arbejde på skolen eller i insitutionen.

Det kan være vanskeligt, udviklende og provokerende for nogle deltagere og samtidig som regel sjovt og meningsfuldt at få lejlighed for at diskutere med kollegaer og derigennem at få udfordret sin faglighed og sit børneperspektiv.


Sparringsforløb, observation og feedback

Viden skal forankres i praksis for at give mening, og det gøres bedst i et tæt samarbejde omkring den konkrete praksisudvikling. Derfor tilbyder jeg sparringsforløb, observation og feedback til jeres insitution eller skole.

Disse forløb ligger ofte i forlængelse af en workshop. Her får deltagerne mulighed for at reflektere over praksisudvikling, diskutere forhindringer, arbejde med særlige udfordringer – og naturligvis at dele sine succeser. Sparringsforløb, observation og feedback er således med til at fastholde forandringer og udvikling i den pågældende praksis.

Vil du høre mere, er du velkommen til at ringe eller skrive:

Telefon: +45 22 40 84 24

Mail: Tine@bassefisker.dk