Hvem vi er

Vi arbejder med lærere, pædagoger, forældre og børn

Se vores samarbejdspartnere

 

Om os

Bassefisker.dk er et konsulenthus, hvor vi arbejder med at se MED børn.

Hos os arbejder vi med 4 forskellige tilgange til at hjælpe børn og de voksne omkring børnene:

Formidling: vi formidler forskningsbaseret viden til lærere, pædagoger, psykologer, ledere og andre professionelle om børn i vanskeligheder og det inkluderende arbejde

Supervision og sparring: i forbindelse med enkeltsager, teamsamarbejde eller større udviklingsprojekter indenfor det pædagogiske felt giver vi supervision eller laver længere sparringsforløb, som understøtter forandringsprocesser

Terapeutiske samtaler: angst og skoleværgring fylder meget i mange børns og forældres hverdag. Vi tilbyder terapeutiske samtaler med forældre og børn, der har det svært.

Evaluering: vi tilbyder evaluering af pædagogiske interventionsprojekter

 

Børns trivsel og udvikling er i fokus i vores arbejde og vores pejlemærke er at arbejde for, at børn skal have de bedst mulige betingelser for at indgå i fællesskaber med andre børn og med voksne.

Vores formidling skal give mening i praksis. Det er afgørende for os at oversætte forskning til praksis på en måde, som er relevant og meningsfuld for praksis. Det betyder, at al vores formidling er forskningsbaseret og praksisforankret.

Vi arbejder med dagtilbud, skoler, PPR og kommunale forvaltninger, hvor vi bidrager med foredrag, kurser, sparring og udvikling af større kompetenceprojekter. Desuden tilbyder vi evaluering af indsatser og projekter på området.

Flere og flere børn oplever angstproblematikker i løbet af deres skoletid. Vi arbejder med forældre og børn omkring de problemer, som nogle børn løber ind i. Ganske ofte arbejder vi sideløbende med skolen. Dette arbejde er baseret på den kognitive tilgang, og jo yngre børnene er, jo mere central er forældrenes deltagelse. Vores mål er at klæde forældrene på til at hjælpe deres børn bedst muligt, igennem de vanskelige perioder.

 


Tine Basse Fisker, forsker & konsulent

Jeg tilbyder:

Formidling: kurser, foredrag, workshops eller længere undervisningsforløb indenfor emner som handler om børn i vanskeligheder og det inkluderende arbejde i dagtilbud og skoler.

Supervision- og sparringsforløb: som opfølgning på kurser og workshops laver jeg ofte sparringsforløb, som skal fastholde den nye viden i praksis.

Terapi: Er du forælder til et barn med angst eller skoleundgåelse kan et kognitivt terapiforløb hjælpe jer med at styre angsten, så den ikke fylder for meget i jeres hverdag. Angst er en naturlig og hjælpsom følelse, men nogen gange tager den over og bliver en belastning for både barn og forældre. Et forløb er typisk på 5-10 samtaler, og klæder både dig og dit barn på til at tackle angsten.

Evaluering: Når man iværksætter forandringer i det pædagogiske felt er det nødvendigt at vide om forandringerne gør det, man gerne vil have dem til at gøre. Jeg designer, leder og udfører evalueringsprojekter i det pædagogiske felt.

Om mig:

Siden 2002 har jeg arbejdet med forskning, formidling og evaluering indenfor det pædagogisk-psykologiske område – nærmere bestemt har jeg arbejdet med inklusion og med børn i vanskeligheder og skole og dagtilbud.

I mit arbejde er det børnene det drejer sig om – både når jeg formidler til professionelle, til forældre og til børnene selv.

Jeg er dybt engageret i at formidle kompliceret forskning til praksis på en måde, som giver mening for den enkelte skole eller dagtilbud, eller for den kommune som har planlagt større kompetenceprojekter. Derfor formidler jeg såvel mundtligt i form af kurser, foredrag, workshops og sparringsbesøg, og skriftligt i bøger, artikler og på bloggen.

For forældre og børn, som ofte har akut brug for hjælp, særligt i forbindelse med angstproblematikker, arbejder jeg med kognitive metoder, for at mindske problematikkerne, og klæde forældrene på, til at hjælpe deres børn bedst muligt.

Jeg er ph.d. i pædagogisk psykologi (DPU / Aarhus Universitet).

Fra 2010 har jeg drevet Bassefisker.dk, hvor jeg har haft fornøjelsen af samarbejde og faglig udvikling med forskellige dygtige forskere og praktikere indenfor det pædagogiske felt.

Se mine bøger og artikler, læs mit CV eller besøg min side på Aarhus Universitet.


Lotte Guldfeldt, konsulent og supervisor

Jeg tilbyder:

Procesledelse: Når I har processer eller projekter, hvor I ønsker en tovholder eller facilitator.

Supervision og ledelsessparring: Når I står med konkrete udfordringer eller mål, I ønsker at reflektere over og se nye muligheder i forhold til. Jeg superviserer/coacher ledelse, teams/grupper, ressourcepersoner eller enkeltmedarbejder, og jeg tilpasser altid formen til situationen.

Kompetenceudvikling indenfor områderne: teamsamarbejde, inklusion, specialpædagogik herunder diagnoser, co-teaching, relationskompetence, klasseledelse, læringsmiljøer, trivsel, fællesskaber, ressourcepersoner, forældresamarbejde.

Udarbejdelse af handleplaner: I samarbejde med ledelse og evt. enkelt team/gruppe udarbejdes handleplaner, med udgangspunkt i konkrete mål/udfordringer. Dette kan evt. kombineres med observationer i klasser/grupper og efterfølgende fælles analyse.

 

Om mig:

Oprindeligt er jeg uddannet lærer og har diplomuddannelse i vejledning/supervision og projektledelse/organisationsudvikling. Jeg har praksiserfaring fra arbejdet som lærer og faglig leder på specialskole for børn med ADHD og autisme. Derudover har jeg de sidste 10 år arbejdet som konsulent på skole og dagtilbudsområdet. Jeg har primært arbejdet indenfor inklusionsområdet og det specialpædagogiske felt.

Jeg har arbejdet på nationalt plan i Undervisningsministeriets inklusionsteam og på kommunalt niveau, hvor jeg har rådgivet og vejledt lærere, pædagoger, ledere og forældre i omkring børn i vanskeligheder. Jeg har desuden stået for kompetenceudviklingsforløb, facilitering af processer og holdt oplæg og kurser. Derudover arbejder jeg med ledelsessparring og læringsgrupper for ledere på skoleområdet.

Jeg optaget af, altid at have børnenes perspektiv for øje, og jeg er, sammen med de professionelle, nysgerrig på hvordan de indsatser, jeg er med til at facilitere, har betydning i hverdagen sammen med børnene. Det handler om at tage børnebrillerne på og gøre sig bevidst om, hvilke tegn på forandring man ønsker at se.