Hvem vi er

Vi arbejder med lærere, pædagoger, forældre og børn

Se vores samarbejdspartnere

 

Om os

Vi arbejder med at se MED børn, når vi formidler viden fra forskning til praksis.

Børns trivsel og udvikling er i fokus i vores arbejde og vores pejlemærke er at arbejde for, at børn skal have de bedst mulige betingelser for at indgå i fællesskaber med andre børn og med voksne.

Vores formidling skal give mening i praksis. Det er afgørende for os at oversætte forskning til praksis på en måde, som er relevant og meningsfuld for praksis. Det betyder, at al vores formidling er forskningsbaseret og praksisforankret.

Vi arbejder med dagtilbud, skoler, PPR og kommunale forvaltninger, hvor vi bidrager med foredrag, kurser, sparring og udvikling af større kompetenceprojekter. Desuden tilbyder vi evaluering af indsatser og projekter på området.

Flere og flere børn oplever angstproblematikker i løbet af deres skoletid. Vi tilbyder at arbejde med forældre og børn omkring de problemer, som nogle børn løber ind i. Dette arbejde er baseret på den kognitive tilgang, og jo yngre børnene er, jo mere central er forældrenes deltagelse. Vores mål er at klæde forældrene på til at hjælpe deres børn bedst muligt, igennem de vanskelige perioder.

 


Tine Basse Fisker, Grundlægger & konsulent

Siden 2002 har jeg arbejdet med forskning, formidling og evaluering indenfor det pædagogisk-psykologiske område – nærmere bestemt har jeg arbejdet med inklusion og med børn i vanskeligheder og skole og dagtilbud.

I mit arbejde er det børnene det drejer sig om – både når jeg formidler til professionelle, til forældre og til børnene selv.

Jeg er dybt engageret i at formidle kompliceret forskning til praksis på en måde, som giver mening for den enkelte skole eller dagtilbud, eller for den kommune som har planlagt større kompetenceprojekter. Derfor formidler jeg såvel mundtligt i form af kurser, foredrag, workshops og sparringsbesøg, og skriftligt i bøger, artikler og på bloggen.

For forældre og børn, som ofte har akut brug for hjælp, særligt i forbindelse med angstproblematikker, arbejder jeg med kognitive metoder, for at mindske problematikkerne, og klæde forældrene på, til at hjælpe deres børn bedst muligt.

Jeg er ph.d. i pædagogisk psykologi (DPU / Aarhus Universitet).

Se mine bøger og artikler, læs mit CV eller besøg min side på Aarhus Universitet.


Laila Colding Lagermann, Konsulent

Laila er forsker med solid praksisbaggrund. Laila er oprindelig uddannet lærer og har bl.a. arbejdet som lærer i forskellige skole- og dagbehandlingstilbud samt i almenskole i København. Hun har siden uddannet sig til  cand. pæd. i pædagogisk psykologi, og har en Ph.d. ligeledes i pædagogisk psykologi.

Laila arbejder med de muligheder som unge elever med etnisk minoritetsbaggrund har i den danske folkeskole. Hun kikker særligt på de unges identitetsskabelse og selvforståelse.

I sine workshops og kurser arbejder Laila med at  forbinde forskningen omking unge med etnisk minoritetsbaggrund med praksis. Diskussion og refleksion omkring den konkrete praksisproblemstiling indgår altid i Lailas workshops, foredrag eller kurser.


Anne Hejgaard, Konsulent

Anne har helt særlige kompetencer i forhold til at omsætte teoretisk og videnskabeligt stof til anvendelig praksis. Hun er uddannet lærer og cand. pæd. psyk. og har således et ben i såvel teori som praksis.

Samtidig arbejder Anne til dagligt som inklusionsvejleder på en folkeskole i Aalborg og er en del af Aalborg Kommunes inklusionsteam.

Denne baggrund gør at Anne har stor erfaring med at tilrettelægge det inkluderende arbejde og at vejlede det faglige personale i pædagogik og didaktik indenfor det inkluderende perspektiv.

Når Anne holder foredrag, laver workshops eller kurser, tager hun derfor afsæt i såvel stor teoretisk viden, som solid praktisk forankring.