Oplæg & sparring

Alle oplæg, kurser og workshops udvikles i samarbejde med den enkelte skole eller dagtilbud  og tager udgangspunkt i den konkrete, lokale prakis

Oplæg, workshops, kurser….

Uanset form, tidsramme og indhold, så er det afgørende for mig, at de timer vi bruger fælles, skal ramme netop jeres praksis. Det er dine behov, din konkrete praksis og den konkrete situation jeg tager udgangspunkt i, når jeg planlægger foredrag, kurser eller workshops.

Særligt for workshops og kurser er det vigtigt for mig at være i dialog med deltagerne under vejs. Det skal være deres dag. Derfor skal det jeg bringer på banen give mening og kunne forankres i det daglige arbejde på skolen eller i insitutionen.

Det kan være vanskeligt, udviklende og provokerende for nogle deltagere. Samtidig er det forhåbentligt givtigt og meningsfuldt at få lejlighed for at diskutere med kollegaer og derigennem at få udfordret sin faglighed og sit børneperspektiv.

Sparringsforløb og supervision

Viden skal forankres i praksis for at give mening. Det gøres bedst i et tæt samarbejde omkring den konkrete praksisudvikling. Derfor tilbyder jeg sparringsforløb, supervision, observation og feedback til jeres insitution eller skole.

Disse forløb ligger ofte i forlængelse af en workshop. Her får deltagerne mulighed for at reflektere over praksisudvikling, diskutere forhindringer, arbejde med særlige udfordringer – og naturligvis at dele sine succeser. Sparringsforløb, observation og feedback er således med til at fastholde forandringer og udvikling i den pågældende praksis.

Emner

Inkluderende læringsfællesskaber:

Skole eller ej?

Sprogets betydning: sprog OM børn

Børneperspektiv: at se MED børn

Samarbejde om fællesskabende læringsmiljøer

Inklusion og deltagelse i fællesskaber

Indretning – få rummet til at hjælpe med det inkluderende arbejde

Pædagogiske betingelser for det inkluderende arbejde

PPRs rolle i det inkluderende arbejde

Børn i vanskeligheder:

Skolevægring og skoleundgåelse

Børn med særlige behov: Diagnoser eller ej?

Angst eller særlig sensitiv?

Når skolen undgåes

Fra viden om diagnoser til pædagogik i praksis

Psykoterapeutisk praksis:

Børn i mistrivsel

Angstbehandling af børn og unge

Skolevægring og skoleundgåelse

 

Tine Basse Fisker

Maglekildevej 5A, 4000 Roskilde

Telefon: 22 40 84 24

Mail: tine@bassefisker.dk

CVR: 33813740

Jeg er:

  •  ph.d. i pædagogisk psykologi
  •  kognitiv psykoterapeut med speciale i børn og unge
  • medlem af forskernetværket No!se