Om Basse Fisker

Tine Basse Fisker, Ph.D., psykoterapeut

Hvad jeg gør:

Du læser sikkert dette, fordi du har brug for at få afholdt kursus, oplæg, foredrag, workshop eller få sparring i forhold til de inkluderende læringsmiljøer på din skole eller i dit dagtilbud – det er det, jeg gør.

De udfordringer og de temaer, som “brænder på” i din praksis er det, jeg tager udgangspunkt i, når jeg formidler forskningsbaseret viden. Det er helt afgørende, at indholdet og formidlingsformen giver mening for dig og deltagerne i netop den praksis, de kommer fra.

Af samme grund holder jeg sjældent lange monologer, men insisterer på at deltagerne arbejder med selv, og diskutere mine kortere indlæg så indholdet kommer så tæt på egen praksis som muligt.

Børns trivsel og udvikling er i fokus i mit arbejde og mit udgangspunkt er altid at se MED børnene og formidle viden om hvordan man ser MED børn.

Jeg tilbyder således vidensformidling, med udgangspunkt i børnenes perspektiv og rettet mod den konkrete praksis.


Mit arbejdsliv:

Mit arbejdsliv forløber i to spor, som fletter ind i, og giver mening i forhold til hinanden:

Foredrag, workshops, sparringsforløb for dagtilbud, skoler, PPR og kommunale forvaltninger. Desuden tilbyder jeg hjælp til udvikling af større kompetenceforløb samt evaluering af indsatser og projekter på området.

Terapeutisk arbejde med børn, unge og deres forældre, når der er “noget der driller”. Mange børn og unge er i perioder af deres liv plaget af angst, tristhed og modløshed, og både de og deres forældre har brug for hjælp. Den hjælp giver jeg dem i min praksis i Roskilde, i form af kognitiv eller metakognitiv terapi, forældrerådgivning eller ved samarbejde med skolen. Se mere på hjemmesiden: www.samtalehuset.nu (under ombygning)


Om mig:

Jeg er ph.d. i pædagogisk psykologi med fokus på inkluderende læringsmiljøer i dagtilbud og skoler.

Desuden er jeg psykoterapeut, MPF, med speciale i arbejdet med børn, unge og deres forældre.

Fagligt er jeg tilknyttet forskernetværket No!se (Independant Scholars in Education) http://noise-net.com/

I mit arbejde er det børnene det drejer sig om – både når jeg formidler til professionelle, til forældre og til børnene selv.

Jeg er dybt engageret i at formidle kompliceret forskning til praksis på en måde, som giver mening for den enkelte skole eller dagtilbud, eller for den kommune, som har planlagt større kompetenceprojekter. Derfor formidler jeg såvel mundtligt i form af kurser, foredrag, workshops og sparringsbesøg, og skriftligt i bøger og artikler.

Siden 2010 har jeg drevet Bassefisker.dk, hvor jeg har haft fornøjelsen af samarbejde og faglig udvikling med forskellige dygtige forskere og praktikere indenfor det pædagogiske felt.

Fra 2015 har det terapeutiske arbejde i min samtalepraksis i Roskilde fyldt en del af mit arbejdsliv. Her møder jeg børn, unge og forældre og hjælper dem i forhold til “det, der driller”. Det betyder, at jeg på denne måde møder “den anden side” af inklusionsproblematikken, fordi jeg arbejder med mange børn, som har svært ved at komme i skole. Skolefravær, skolevægring og skoleundgåelse er nogle af de vanskeligheder jeg stadigt oftere møder i min praksis.

Se mine bøger og artikler, læs mit CV , se eksempler på samarbejdspartnere eller tag et kik på www.samtalehuset.dk, hvor jeg beskriver, hvordan jeg arbejder med børn og unge, som har brug for terapi. (siden er under ombygning)

 


Jeg tilbyder:

Formidling: kurser, foredrag, workshops eller længere undervisningsforløb indenfor emner som handler om børn i vanskeligheder og det inkluderende arbejde i dagtilbud og skoler.

Supervision- og sparringsforløb: som opfølgning på kurser og workshops laver jeg ofte sparringsforløb, som skal fastholde den nye viden i praksis.

Terapi: Er du forælder til et barn med angst eller skoleundgåelse kan et kognitivt terapiforløb hjælpe jer med at styre angsten, så den ikke fylder for meget i jeres hverdag. Angst er en naturlig og hjælpsom følelse, men nogen gange tager den over og bliver en belastning for både barn og forældre. Et forløb er typisk på 5-10 samtaler, og klæder både dig og dit barn på til at tackle angsten.

Evaluering: Når man iværksætter forandringer i det pædagogiske felt er det nødvendigt at vide om forandringerne gør det, man gerne vil have dem til at gøre. Jeg designer, leder og udfører evalueringsprojekter i det pædagogiske felt.