Om Basse Fisker

Er du lærer, pædagog, leder, ansat i forvaltning eller forælder til et barn i vanskeligheder, så se her:


Om www.bassefisker.dk:

Bassefisker.dk er et konsulenthus, som primært består af mig selv, men efter behov trækker jeg på dygtige kollegaer, når opgaverne er store og komplekse.

Kernen i mit arbejde er at formidle forskningsbaseret viden til praksis på en måde, som giver mening for dig og din praksis.

Børns trivsel og udvikling er i fokus i mit arbejde og mit udgangspunkt er altid at se MED børnene og formidle viden om hvordan man ser MED børn.

Jeg arbejder med dagtilbud, skoler, PPR og kommunale forvaltninger, hvor jeg bidrager med foredrag, workshops, sparring og udvikling af større kompetenceprojekter. Desuden tilbyder jeg evaluering af indsatser og projekter på området.

Flere og flere børn oplever angstproblematikker i løbet af deres skoletid. Jeg arbejder med forældre og børn omkring de problemer, som nogle børn løber ind i. Ganske ofte arbejder jeg sideløbende med skolen. Mit mål er at klæde forældrene på til at hjælpe deres børn bedst muligt, igennem de vanskelige perioder.

Se eksempler på samarbejdspartnere


Tine Basse Fisker, ph.d. og psykoterapeut


Den ultrakorte præsentation:

Jeg er ph.d. i pædagogisk psykologi med fokus på udvikling af inkluderende læringsmiljøer i dagtilbud og skoler.

Desuden er jeg psykoterapeut, MPF, med speciale i behandling af børn og unge.

Jeg er tilknyttet forskernetværket No!se (Independant Scholars in Education) http://noise-net.com/


Jeg tilbyder:

Formidling: kurser, foredrag, workshops eller længere undervisningsforløb indenfor emner som handler om børn i vanskeligheder og det inkluderende arbejde i dagtilbud og skoler.

Supervision- og sparringsforløb: som opfølgning på kurser og workshops laver jeg ofte sparringsforløb, som skal fastholde den nye viden i praksis.

Terapi: Er du forælder til et barn med angst eller skoleundgåelse kan et kognitivt terapiforløb hjælpe jer med at styre angsten, så den ikke fylder for meget i jeres hverdag. Angst er en naturlig og hjælpsom følelse, men nogen gange tager den over og bliver en belastning for både barn og forældre. Et forløb er typisk på 5-10 samtaler, og klæder både dig og dit barn på til at tackle angsten.

Evaluering: Når man iværksætter forandringer i det pædagogiske felt er det nødvendigt at vide om forandringerne gør det, man gerne vil have dem til at gøre. Jeg designer, leder og udfører evalueringsprojekter i det pædagogiske felt.


Den lidt længere præsentation:

Siden 2002 har jeg arbejdet med forskning, formidling og evaluering indenfor det pædagogisk-psykologiske område – nærmere bestemt har jeg arbejdet med udviling af inkluderende læringsmiljøer med særligt fokus på børn i vanskeligheder og skole og dagtilbud.

I mit arbejde er det børnene det drejer sig om – både når jeg formidler til professionelle, til forældre og til børnene selv.

Jeg er dybt engageret i at formidle kompliceret forskning til praksis på en måde, som giver mening for den enkelte skole eller dagtilbud, eller for den kommune som har planlagt større kompetenceprojekter. Derfor formidler jeg såvel mundtligt i form af kurser, foredrag, workshops og sparringsbesøg, og skriftligt i bøger, artikler og på bloggen.

For forældre og børn, som ofte har akut brug for hjælp, særligt i forbindelse med angstproblematikker, arbejder jeg med kognitive metoder, for at mindske problematikkerne, og klæde forældrene på, til at hjælpe deres børn bedst muligt.

Siden 2010 har jeg drevet Bassefisker.dk, hvor jeg har haft fornøjelsen af samarbejde og faglig udvikling med forskellige dygtige forskere og praktikere indenfor det pædagogiske felt.

Se mine bøger og artikler, læs mit CV eller tag et kik på www.samtalehuset.dk, hvor jeg beskriver, hvordan jeg arbejder med børn og unge, som har brug for terapi.