CV

Tine Basse Fisker

Ph.d. i pædagogisk psykologi

Psykoterapeut, MPF


Nuværende beskæftigelse:

2010-nu: Indehaver af www.bassefisker.dk hvor jeg laver

forskningsformidling, konsultativt arbejde, sparringsforløb og er forfatter

2016-nu: Terapeut hos cool kids klinikken i Roskilde:

www.cool-kidsprogram.dk

2016-nu: Psykoterapeut med egen praksis på Maglekildevej 5a, Roskilde


 

Forsknings- og evalueringsprojekter og opgaver:

2016-2017 Evaluator på CPS projekt i Aalborg.

Evalueringen er financieret af UCN

2014 – 2015 Medlem af evalueringskomite under Norges Forskningsråd.

Formålet er at evaluere Atferdssencret i Oslo

2011 – 2012 ”Mere viden om diagnoser” for BUPL

2011 – 2012 ”Vidensbevægelser i tidlig indsats” for screeningsprojektet

”Tidlig forebyggende indsats i Valby”

2010 – 2010 Exploring Bullying in Schools. Postdoc ved projektet eXbus

2005 – 2007 “ETIBA”

En forskningsbaseret evaluering af rehabiliterings- og træningsindsatsen for børn med autisme, herunder evaluering af behandlingsmetoden ABA (Applied Behavior Analysis)

2002 – 2009 Ph.d. projekt: ”Småbørn i interaktion”, ved DPU


Andre forskningsrelaterede opgaver:

2016-2018 Medlem af “Opfølgningsgruppen for inklusionseftersynet”

for Undervisningsministeriet

2014 – 2015 Medlem af Undervisningsministeriets ekspertgruppe om

”Ro og klasseledelse i folkeskolen”. Gruppen har udarbejdet rapporten: “Ro og klasseledelse i folkeskolen”

2011 – nu Reviewer på tidsskriftet:

International Journal of Qualitative Research in Education

2014 – nu Medlem af DAFOLOs fagfællekorps

2013 Gæsteredaktør på Pædagogisk Psykologisk Tidsskrifts temanummer:

“Rundt om diagnoser”


Ansættelser:

2010 – nu selvstændig forskningskonsulent, foredragsholder, psykoterapeut

2009 – 2016 Ekstern lektor på institut for læring ved DPU, Århus Universitet

2010 – 2011 Post doc. i mobbeforskningsprojektet eXbus som post doc.

ved Institut for læring, DPU.

2002 – 2009 Ph.d. stipendiat ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole,

Århus Universitet. Projekttitel: Småbørn i interaktion

2005 – 2007 Frikøbt af Marselisborgcentret i forbindelse med

evalueringsundersøgelsen ETIBA, bestilt af socialministeriet og Københavns kommune

1999 – 2002 Ekstern lektor ved Københavns Universitet, Nordisk Filologi

1999 – 2002 Ekstern lektor og undervisningsassistent ved Århus Universitet,

Nordisk institut.

1999 – Akademisk medarbejder på ”Bedre sundhed for mor og barn”,

Center for Epidemiologisk Grundforskning, Århus Universitet. Projektstyring og daglig ledels.


Uddannelser:

2016 – 2019 Psykoterapeutuddannelse ved CEKTOS

2002 – 2009 Ph.d. stipendiat ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole,

1994 – 1999 Cand. mag. fra Institut for Nordisk Sprog og Litteratur og

Psykologi fra Århus Universitet.