Inkluderende læringsmiljøer for alle

 

Du kender det måske fra din daglige praksis i skoler eller dagtilbud: når børn er i vanskeligheder, kan de voksne også nemt komme det.

På baggrund af forskning og praksisarbejde siden 2002 tilbyder jeg kompetenceudvikling gennem kurser, sparringsforløb og konsulentbistand til pædagoger, lærere, ledere og forvaltning med fokus på hvordan I kan udvikle jeres inkluderende læringsmiljøer.

Alt mit arbejde tager udgangspunkt i netop jeres specifikke praksis, og ofte kommer vi til at fokusere på nogle af disse elementer i det inkluderende arbejde:

Børnesyn

Sprog om børn

Indsatstyper

Samarbejdsformer

Skolevægring og langvarigt skolefravær

Forbindelse mellem abstrakte strategier og konkrete handlemuligheder

Bevægelsen fra individ til fællesskab i tænkning og praksis

Desuden arbejder jeg terapeutisk med børn og deres forældre, når børn er ramt af angst. Se mere på: www.samtalehuset.dk


Tine Basse Fisker

Maglekildevej 5A, 4000 Roskilde

Telefon: 22 40 84 24

Mail: tine@bassefisker.dk

CVR: 33813740