Tine basse fisker

Basse fisker

Inkluderende læringsmiljøer for alle & psykoterapi

Tine Basse Fisker, børnepsykologi, børn med angst, inkluderende fællesskaber, inklusion

Inkluderende læringsmiljøer for alle børn –  Oplæg, workshops og sparring

Behandling og psykologiske samtaler med børn og unge som mistrives

Velkommen

Til dig, som er forælder til et barn, der har det svært:

Hos mig kan du og dit barn få hjælp, når livet driller. Måske er dit barn angst, bekymret eller trist? Det kan være, at det er svært at komme i skole? Sammen kan vi undersøge det, der driller, og finde ud af, hvordan vi i fællesskab kan hjælpe dit barn til at komme i bedre trivsel.

Til dig, der arbejder med børn, som har det svært:

Jeg holder oplæg, workshops og sparringsforløb til skoler, dagtilbud og kommuner i forhold til arbejdet med fællesskabende og inkluderende læringsmiljøer for alle børn. Det er din konkrete praksis, som tæller, og skønt min formidling er forskningsbaseret, er det arbejdet på din skole/dagtilbud/kommune, som er i fokus.

Tine Basse Fisker

Maglekildevej 5A, 4000 Roskilde

Telefon: 22 40 84 24

Mail: tine@bassefisker.dk

CVR: 33813740

Jeg er:

  •  ph.d. i pædagogisk psykologi
  •  kognitiv psykoterapeut med speciale i børn og unge
  • medlem af forskernetværket No!se