Spring til indhold

Bassefisker

Fællesskabende læringsmiljøer
for alle børn

Formidling fra forskning til pædagogisk praksis

Fra forskning til fælles praksis

Børn gør det godt, hvis de kan.

Fællesskabende læringsmiljøer for alle børn skabes af dygtige professionelle, som via arbejdet med bl.a. børneperspektiver, relationer, fællesskabende didaktik og sprog OM, TIL og MED børn, sikrer børn en værdifuld plads i inkluderende fællesskaber.

Når børn mistrives i skole og dagtilbud, må vi som voksne omkring børnene blive nysgerrige på, hvad det er, der stiller sig i vejen for, at det enkelte barn trives. Der er mange pædagogiske, organisatoriske og perspektivskiftende greb man kan benytte sig af, FØR man undersøger, hvad der er galt med barnet. 

Disse greb og pejlemærker, kan vi bruge til at sætte fokus på at opbygge fællesskabende læringsmiljøer, som sikrer alle børns deltagelse.

Udvikling af pædagogisk praksis tager tid, kræver viden, refleksion, nysgerrighed og vilje til at afprøve nye handlinger. 

Denne proces hjælper jeg med og faciliterer på forskellig vis. Læs mere nedenfor.

Podcastserien Børnepsykologi ved Rasmus Alenkær

Jeg vil ikke i skole

Lyt dig til mere viden om skolefravær og skolevægring. 

I denne podcast snakker Rasmus Alenkær og jeg om skolevægring og skolefravær med en mor til et barn, som lider af skolevægring. Hun har mange erfaringer, som andre forældre vil nikke genkendende til, når de har et barn, som har svært ved at komme i skole.

Eller, for at vende perspektivet den anden vej: når barnets skole bliver svær at komme i.