Spring til indhold

Tine Basse fisker

Børnepsykologisk klinik – Forskning og pædagogisk praksis

Tine Basse Fisker, børnepsykologi, børn med angst, inkluderende fællesskaber, inklusion

Formidling fra forskning til praksis – om fællesskabende læringsmiljøer for alle børn

  • Oplæg, workshops og sparring
  • Fra forskning til udviklende pædagogisk praksis
  • Samarbejde og kompetenceudvikling

Kognitiv behandling af børn og unge med angst og andre psykiske udfordringer. 

  • Børn og unge med angst
  • Kognitiv terapi
  • Forældre rådgivning

Velkommen

Børnepsykologisk klinik – forskning og pædagogisk praksis

Til dig, som er forælder til et barn, der har det svært:

Hos mig kan du og dit barn få hjælp, når livet driller. Måske er dit barn angst, bekymret eller trist? Det kan være, at det er svært at komme i skole? Sammen kan vi undersøge det, der driller, og finde ud af, hvordan vi i fællesskab kan hjælpe dit barn til at komme i bedre trivsel.

Når det er relevant behandler jeg barnet/den unge med kognitiv psykoterapi. Ofte handler udfordringerne dog ikke kun om barnet/den unge. Som regel er der noget i skolen, som skal undersøges nærmere eller I har som familie brug for inspiration til at ændre vaner eller at se på barnet på en anden måde.

Til dig, der arbejder med børn, som har det svært:

Jeg holder oplæg, workshops og sparringsforløb til skoler, dagtilbud og kommuner i forhold til arbejdet med fællesskabende og inkluderende læringsmiljøer for alle børn. Det er din konkrete praksis, som tæller, og skønt min formidling er forskningsbaseret, er det arbejdet på din skole/dagtilbud/kommune, som er i fokus.

Vi samarbejder derfor om form og indhold: nogen gange er der brug for et kort vidensoplæg andre gange for et længere praksisudviklende forløb.