Tine Basse fisker

Børnepsykologisk klinik – Forskning og pædagogisk praksis

Tine Basse Fisker, børnepsykologi, børn med angst, inkluderende fællesskaber, inklusion

Formidling fra forskning til praksis – om fællesskabende læringsmiljøer for alle børn

  • Oplæg, workshops og sparring
  • Fra forskning til udviklende pædagogisk praksis
  • Supervision og sparring

Kognitiv terapi til børn og unge i mistrivsel 

  • Børn og unge med angst
  • Kognitiv og metakognitiv terapi
  • Forældre rådgivning

Velkommen

Børnepsykologisk klinik – forskning og pædagogisk praksis

Til dig, som er forælder til et barn i mistrivsel:

Hos mig kan du og dit barn få hjælp, når livet driller. Måske er dit barn angst, bekymret eller trist? Det kan være, at det er svært at komme i skole? Sammen undersøger vi det og finder i fællesskab ud af, hvordan vi kan hjælpe dit barn til at komme i bedre trivsel.

Når det er relevant behandler jeg barnet/den unge med kognitiv psykoterapi. Ofte handler udfordringerne dog ikke kun om barnet/den unge. Som regel er der noget i skolen, som skal undersøges nærmere eller I har som familie brug for inspiration til at ændre vaner eller at se på barnet på en anden måde.

Til dig, der arbejder professionelt med børn, som har det svært:

Jeg tilbyder oplæg, kurser og sparringsforløb til skoler, dagtilbud og kommuner, som gerne vil fordybe sig i arbejdet med fællesskabende, inkluderende læringsmiljøer og magnetiske skoler for alle børn. Det er din konkrete praksis, som tæller, og skønt min formidling er forskningsbaseret, er det arbejdet på din skole/dagtilbud/kommune, som er i fokus.

Vi samarbejder derfor om form og indhold: nogen gange er der brug for et kort vidensoplæg andre gange for et længere praksisudviklende forløb.

Tine Basse Fisker

Maglekildevej 5A, 4000 Roskilde

Telefon: 22 40 84 24

Mail: tine@bassefisker.dk

CVR: 33813740

Jeg er:

  •  ph.d. i pædagogisk psykologi
  •  kognitiv psykoterapeut med speciale i børn og unge
  • medlem af forskernetværket No!se