Spring til indhold
logoet-01
Et blogindlæg om gruppeterapi for børn med angst, af Tine Basse Fisker
Blog

Gruppeforløb

Angstbehandling i gruppe eller individuelt

Som udgangspunkt foregår al behandling i min klinik på Maglekildevej som individuelle samtaler mellem barnet og mig, samt ofte en forælder. Men hvis jeg vurderer, at et gruppeforløb vil være det mest optimale i forhold til netop dit barns problematik, kan det være jeg henviser til et gruppeforløb hos Cool Kids klinikken i Roskilde, som jeg har samarbejder med og afholder grupper hos.

Der er fordele og ulemper ved både individuelle og gruppe forløb:

  • Individuelle forløb: her er det muligt at komme helt tæt på den enkelte problematik, og for mig som terapeut at arbejde i dybden i samarbejde med barn og forældre. Vi kan hurtigt ændre på terapien, hvis det viser sig, at noget virker bedre end andet, og processen er derfor mere fleksibel i forhold til det enkelte barn eller familie. Det er meget forskelligt, hvor mange samtaler vi har brug for, men typisk et sted mellem 5-12 samtaler, med et gennemsnit på 7-8 samtaler. Individuelle forløb kan enten være baseret på kognitiv adfærdsterapi eller metakognitiv terapi.
    • Ulempe: med et individuelt forløb oplever barnet og forældrene ikke, at de udfordringer de kommer med, deles af mange andre. Ofte vil et individuelt forløb koste lidt mere end et gruppeforløb.
  • Gruppeforløb: med et gruppeforløb får man fordelen af at være sammen med andre, som er i samme situation. Mange forældre har stor hjælp af den sparring, der foregår i forældregruppen og samvær med andre, som præcis forstår de udfordringer, de står i. For børnene kan det være en lettelse at høre, at de ikke er de eneste, som oplever angst og tristhed, og det kan være en stor hjælp at høre andre fortælle om tanker, som de måske har svært ved at formulere selv. Gruppeforløb er baseret på manualerne Cool Kids eller Chilled, og indholdet de enkelte gange er dermed fastlagt på forhånd. I gruppeforløb er der altid tale om 8 sessioner á 2 timers varighed. Gruppeforløb er baseret på kognitiv adfærdsterapi.
    • Ulemper: da indholdet de enkelte gange er fastlagt på forhånd, er det ikke muligt hurtigt at skifte fokus i terapien, hvis bestemte elementer ikke er så hjælpsomme for det enkelte barn. Desuden har man som terapeut ikke mulighed for at komme helt så tæt på det enkelte barns problematik, og meget af arbejdet foregår derfor mellem barn og forældre. 

Tine Basse Fisker

Maglekildevej 5A, 4000 Roskilde

Telefon: 22 40 84 24

Mail: tine@bassefisker.dk

CVR: 33813740

Find tilbage til:

Følg med

Jeg er:

  •  ph.d. i pædagogisk psykologi
  •  kognitiv psykoterapeut med speciale i børn og unge
  • medlem af forskernetværket No!se
NoIse, forskernetværk