Spring til indhold
logoet-01
Beskrivelse af forældrestøtte og deltagelse i møder, Tine Basse Fisker
Blog

Mødedeltagelse

Et ekstra øre ved møder

Når man er forælder til et barn, som mistrives i skolen, går man ofte til mange møder. Måske er der også møder med PPR eller i Børne- og ungepsykiatrien, hvis barnet er under udredning.

Der er mange ting at holde styr på: både det praktiske omkring aftaler, breve, beskeder m.m., men i høj grad også fagsprog og beskeder, som kan tolkes på forskellig vis fra de professionelelle omkring dit barn. 

Samtidig kan man som forælder opleve, at man nærmest har “følelserne udenpå tøjet”. Det har man selvfølgelig, fordi det er ens barn det hele handler om, men også fordi situationen har været vanskelig i meget lang tid og man har været bekymret og belastet længe.

For nogle forældre er det derfor være en hjælp at have en ekstra øre – en såkaldt bisidder – med til nogle af samtalerne eller til at læse med på beskeder, mails, udredningspapirer osv. Det betyder, at man får en sparringspartner, som kan hjælpe med at huske, hvad der er blevet sagt, finde de relevante informationer i et langt møde eller oversætte det fagsprog, som er blevet talt.

Hvis du har brug for netop den hjælp, så lad os tale om hvordan jeg bedst kan hjælpe dig.

Tine Basse Fisker

Maglekildevej 5A, 4000 Roskilde

Telefon: 22 40 84 24

Mail: tine@bassefisker.dk

CVR: 33813740

Find tilbage til:

Følg med

Jeg er:

  •  ph.d. i pædagogisk psykologi
  •  kognitiv psykoterapeut med speciale i børn og unge
  • medlem af forskernetværket No!se
NoIse, forskernetværk