Spring til indhold

Bassefisker

Om Tine Basse Fisker
Ph.D. pæd psyk Psykoterapeut

Om Tine Basse Fisker

Jeg tilbyder:

Formidling: kurser, workshops og oplæg indenfor emnerne om  som handler om børn i vanskeligheder og det inkluderende og fællesskabende pædagogiske arbejde i dagtilbud og skoler.

Supervision- og sparringsforløb: som opfølgning på kurser og workshops laver jeg ofte sparringsforløb, som skal fastholde den nye viden i praksis.

Evaluering: Når man iværksætter forandringer i det pædagogiske felt er det nødvendigt at vide om forandringerne gør det, man gerne vil have dem til at gøre. Jeg designer, leder og udfører evalueringsprojekter i det pædagogiske felt.

Terapi: Er dit barn ramt af angst eller undgår det at komme i skole, kan et kognitivt terapiforløb hjælpe jer med at styre angsten, så den ikke fylder for meget i jeres hverdag. Angst er en naturlig og hjælpsom følelse, men nogen gange tager den over og bliver en belastning for både barn og forældre. Et forløb er typisk på 5-10 samtaler, og klæder både dig og dit barn på til at tackle angsten. 

Om Tine Basse Fisker

Hvad jeg gør:

Jeg hjælper skoler, dagtilbud og forvaltning med at afholde kurser, oplæg, workshop eller få sparring i forhold til inkluderende læringsmiljøer.

De udfordringer og de temaer, som “brænder på” i din praksis er det, jeg tager udgangspunkt i. Det er helt afgørende, at indholdet og formidlingsformen giver mening for dig og deltagerne. Derfor skal forskningsbaseret viden formidles så den forankres besdst muligt i den konkrete praksis.

Af samme grund holder jeg sjældent lange monologer. Deltagerne bliver sat på arbejde med selv at diskutere mine indlæg så indholdet kommer så tæt på egen praksis som muligt.

Børns trivsel og udvikling er i fokus i mit arbejde. Mit udgangspunkt er altid at se MED børnene og formidle viden om, hvordan man ser MED børn.

Jeg tilbyder således vidensformidling med udgangspunkt i børnenes perspektiv og rettet mod den konkrete praksis.

Om Tine Basse Fisker

Mit arbejdsliv:

Mit arbejdsliv forløber i to spor, som fletter ind i, og giver mening i forhold til hinanden:

Oplæg, workshops, sparringsforløb for dagtilbud, skoler, PPR og kommunale forvaltninger. Desuden tilbyder jeg hjælp til udvikling af større kompetenceforløb samt evaluering af indsatser og projekter på området.

Terapeutisk arbejde med børn, unge og deres forældre, når der er “noget der driller”. Mange børn og unge er i perioder af deres liv plaget af angst, tristhed og modløshed, og både de og deres forældre har brug for hjælp. Den hjælp giver jeg dem i min praksis i Roskilde, i form af kognitiv eller metakognitiv terapi, forældrerådgivning eller ved samarbejde med skolen. 

 

Om Tine Basse Fisker

Om Tine Basse Fisker:

Jeg er ph.d. i pædagogisk psykologi med fokus på inkluderende læringsmiljøer i dagtilbud og skoler.

Desuden er jeg psykoterapeut, MPF, med speciale i arbejdet med børn, unge og deres forældre.

Fagligt er jeg tilknyttet forskernetværket No!se ( Network of Independant Scholars in Education) http://noise-net.com/

I mit arbejde er det børnene det drejer sig om – både når jeg formidler til professionelle, til forældre og til børnene selv.

Jeg er dybt engageret i at formidle kompliceret forskning til praksis på en måde, som giver mening for den enkelte skole eller dagtilbud, eller for den kommune, som har planlagt større kompetenceprojekter. Derfor formidler jeg såvel mundtligt i form af kurser, foredrag, workshops og sparringsbesøg, og skriftligt i bøger og artikler.

Siden 2010 har jeg drevet Bassefisker.dk. Her har jeg haft fornøjelsen af samarbejde og faglig udvikling med forskellige dygtige forskere og praktikere indenfor det pædagogiske felt. 

Fra 2015 har det terapeutiske arbejde i min samtalepraksis i Roskilde fyldt en del af mit arbejdsliv. Her møder jeg børn, unge og forældre og hjælper dem i forhold til “det, der driller”.  I disse år møder jeg særligt mange børn, som har svært ved at komme i skole. Skolefravær, skolevægring og skoleundgåelse er nogle af de vanskeligheder jeg stadigt oftere møder i min praksis.

Vil du se mere?

Download mit C.V: her:Tine Basse Fisker, C.V. 2020