Spring til indhold

Bassefisker

Denne liste indeholder både bøger, bogkapitler og artikler.

Bøger & Artikler

Alle bøger og artikler handler om den pædagogiske praksis i danske skoler og dagtilbud. 
Nogle bøger og artikler er meget praksisnære og skrevet for at bidrage til praksisudviklingen, andre er forskningsartikler, og er primært rettet mod forskere.
Nogle bøger og artikler har været igennem en bedømmelse af fagfæller, andre har været almindelig redaktionelt bedømt.
Indholdet i alle teksterne bygger på forskning, men formidles i forskellige genrer.

Se nedenfor eller download den fulde publikationsliste her: Tine Basse Fisker, publikationer

Kapitel

Fra skolefravær til skoletilhør - med fællesskabende praksis som løftestang

I: Specialpædagogik i et inkluderende perspektiv – tæt på levet skoleliv. Red: E. Skibsted & M. Munkholm

Udgivet: 2024

Artikel

(Mis)trivsel, skolefravær og skærmbrug

I: Kognition & Pædagogik, nr. 130, 33. årg.

Forfatter: Tine Basse Fisker

Udgivet: 2023

Artikel

Deltagelses(u)muligheder og skolefravær

I: Norsk Sociologisk Tidsskrift, årg. 8, nr. 2-3-2024, s- 7-22

Forfatter: Gro Emmertsen Lund, Tine Basse Fisker & Helle Rabøl Hansen

Udgivet: 2024

Artikel

Det særlige og det fælles(skabende)

I: KvaN – fællesskabende didaktikker. dec. 2022

Forfatter: Tine Basse Fisker

Udgivet: 2022

Artikel

Sandhed(er) om skolefravær

I: Liv i Skolen, nr 4, dec 2022

Forfatter: Tine Basse Fisker

Udgivet: 2022

Artikel

Faktorernes orden er afgørende: Skolevægring, angst og (måske) autisme.

I: Pædagogisk Psykologisk tidsskrift

Forfatter: Tine Basse Fisker

Udgivet: 2022

Artikel

Wicked problems og whistleblower-børn: når inklusion og skolefravær er to sider af samme sag.

I: Efter inklusionen. Institutionen og den pædagogiske strategi. (red. Holm, C. & Bøttcher, L.)

Forfatter: Tine Basse Fisker

Udgivet: 2022

Artikel

Obervationer i pædagogiske læringsmiljøer

I: Logopædisk Forum Festskrift. Vingsted 2021

Forfatter: Tine Basse Fisker

Udgivet: 2021

Debatindlæg

8 forskere fra No!se: 3 ting er vigtige for børns forhold til skolen og for hvordan 2,5 miliarder bør fordelesl

I: Skolemonitor

Forfattere: Christeinse, S., Drejer, C., Fisker, T. B., Hansen, H. R., Henningsen, I., Klinge, L., Sunesen, M. S. K. & Emmertsen, G. L.

Udgivet: 4 oktober 2021

Podcast

Børn og corona

I: Podcastserien Børnepsykologi v/Rasmus Alenkær

Vært: Rasmus Alenkær

Medvirkende: Tine Basse Fisker

Udgivet: 2021

Artikel

Ungdom og ensomhed under corona

I: KvaN – Tidsskrift for læreruddannelse og skole

Forfattere: Fisker, T. B., Hansen, H. R. & Emmertsen, G. L.

Udgivet: 2021

 

Artikel

Sprogblomster og tanketorsk

I: Skolestart #3, 2020

 

Forfattere: Fisker, T. B.

Udgivet: 2020

Tine Basse Fisker, work in progress

Kapitel

Børn i udsatte positioner

I: Det, vi er fælles om – det fælles pædagogiske grundlag i praksis.

Forfattere: Avnstrup, K, Borre, N., Broström, S., Rasch-Christensen, A., Elverkilde, S., Fisker, T. B., og Smidt, S. 

Udgivet: 2020 (in progress)

Forlag: Dafolo

Artikel

At se eller ikke at se - venskabskanaler i et mikro- og makroperspektiv

I: Apropos #1

Artiklen har tidligere været bragt i bogen: “Det store blandt de små. Om små børns venskaber”

Forfattere: Fisker, T. B.
Udgivet: 2020

Artikel

Udsat eller sat ud

I: Magasinet I børnehøjde # 4 2019

 

Temanummmer: Børneperspektiver i dagtilbud
Forfatter: Fisker, T. B. 
Udgivet: 2019 

 

Kapitel

At ville, at kunnne, at turde gå i skole
- eller ej

I: Skolen fraværende børn

Forfattere: Fisker, T. B. & Rønne, G. R.
Udgivet: 2019
Forlag: Dafolo

Artikel

Fra børn og fulde folk - hvad børn siger om skoleundgåelse

I: Pædagogisk psykologisk  Tidsskrift

Temanummmer om skoleundgåelse
Forfatter: Fisker, T. B. 
Udgivet: 2020 

Podcast

Jeg vil ikke i skole

I: Podcastserien Børnepskologi v/ Rasmus Alenkær


Vært: Rasmus Alenkær
Medvirkende: Fisker, T. B.  og en mor
Udgivet: 2019

Forord

Introduktion

I: Skolefravær
af: Havik, T.

Forfatter: Fisker, T. B.
Udgivet: 2019
Forlag: Dafolo

Bog

Tag mig med. Social udvikling i børnehøjde

Forfattere: Fisker, T. B.  & Hygum. L.
Udgivet: 2019
Forlag: Dafolo

Bog

Inklusion og samarbejde

Forfatter: Fisker, T. B.  
Udgivet: 2017
Forlag: Dafolo

Bog

Den sårbare inklusion - diagnoser og fællesskabende pædagogik i dagtilbud

Forfatter: Fisker, T. B.
Udgivet: 2014
Forlag: Dafolo

Bog

Det store blandt de små. Om små børns venskaber

Forfatter: Fisker, T. B. (red)
Udgivet: 2018
Forlag: Dafolo

Artikel

Skal man spørge børnene

I: Pædagogisk psykologisk tidsskrift 

Forfattere: Fisker, T. B. & Jensen, M. C.  
Udgivet: 2019

Artikel

Det man siger...

I: Tidsskriftet 0-14

Forfatter: Fisker, T. B.
Udgivet: 2018

Rapport

Collaborative and Proactive Solutions på Vejgaard Østre Skole

Forfattere: Fisker, T. B. & Lagermann, L. C.
Udgivet: 2017
Forlag: udgivet af UCN

Forord

Forord: Skal man spørge børnene?

I: Fortabt og fundet
af: Greene, R.

Forfattere: Fisker, T. B. & Jensen, M. C.
Udgivet: 2017
Forlag: Dafolo

Kapitel

Systematiske observationer som opmærksomhedsmetode

I: Specialpædagogik i læreruddannelsen
af: Christiansen, J., Mårtensen, B. D. & Pedersen, T. (red)

Forfattere: Fisker, T. B. & Christoffersen, D. D.
Udgivet: 2016
Forlag: Hans Reitzels Forlag

Kapitel

Autisme

I: Inklusionsvejlederen. Teori og Praksis.
af: Alenkær, R. (red)

Forfatter: Fisker, T. B.

Udgivet: 2016
Forlag: Dafolo

Kapitel

Inklusion og skolereform

I: Folkeskolen efter reformen
af: Holm, C. & Rasch-Christensen, A. (red)

Forfattere: Fisker, T. B. & Szulevicz, T.
Udgivet: 2015
Forlag: Hans Reitzels Forlag

Kapitel

Diagnoser og udsatte børn

I: Udsatte børn og unge. En grundbog. 
af: Erlandsen, T. et al. (red)

Forfatter: Fisker, T. B. 
Udgivet: 2015
Forlag: Hans Reitzels Forlag

Artikel

Inklusionens grundbetingelser

I: VERA tidsskrift for pædagoger, #72

Forfatter: Fisker, T. B. 
Udgivet: 2015

Artikel

Approaches to Reduce Bullying in Schools. An Analysis of Recent Research on Bullying in Schools

I: Children and Society

Forfattere: Kousholt, K. & Fisker, T. B. 
Udgivet: 2015

Rapport

Ro og klasseledelse i folkeskolen - rapport fra ekspertgruppen om ro og klasseledelse

Forfattere: Søndergaard, D.M., Plaugborg, H., Szulevicz, T., Fisker, T. B. et al.
Udgivet: 2014

Undervisningsministeriet

Artikel

Mobning og børns fællesskaber - et narrativt review over international forskning i mobning

I: Pædagogisk psykologisk tidsskrift, nr 2, 2013

Forfattere: Fisker, T. B. & Kousholt, K. 
Udgivet: 2013

Vidensopsamling

Forebyggelse af eksklusion - inklusionsprojekt i Valby

I: Autisme anno 2013 – eksempler på national og interkational viden

Forfatter: Fisker, T. B.
Udgivet: 2013

Socialstyrelsen

Artikel

Udvikling i antal børn med diagnoser

I: Pædagogisk psykologisk tidsskrift. Temanummer: Rundt om diagnoser

Forfatter: Fisker, T. B. 
Udgivet: 2013

Artikel

Man skal jo ikke spilde børns tid - inklusion og forebyggelse i Valby

I: Pædagogisk psykologisk tidsskrift, nr. 2 2013

Forfatter: Fisker, T. B.
Udgivet: 2013

Rapport

Mere viden om diagnoser

Forfatter: Fisker, T. B. 
Udgivet: 2012

BUPL

Evalueringsrapport

Man skal jo ikke spilde børns tid. Evaluering af projektet "Tidlig forebyggende indsats i Valby"

Forfattere: Fisker, T. B. & Finberg, R. R.
Udgivet: 2012

Frejaskolen

Kapitel

Et udviklingspsykologisk skisma og et pædagogisk dilemma

I: Læring og udvikling i daginstitutioner
af: Svinth, L. & Ringsmose, C. (red)

Forfatter: Fisker, T. B. 
Udgivet: 2012
Forlag: Dansk Psykologisk Forlag

Artikel

Valg af pædagogik

I: Fagbladet Præmaturitet, nr 6

Forfatter: Fisker, T. B.
Udgivet: 2011

Ph.D. afhandling

Småbørn i interaktion. En undersøgelse af socialt udviklingspotentiale og muligheder for interaktion for småbørn med autisme i forskellige pædagogiske og organisatoriske miljøer

Forfatter: Fisker, T. B. 
Udgivet: 2010

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus Universitet

Kronik

Da Emma blev ramt af kassetænkningen

I: Politiken, 16 marts, 2010

Forfatter: Fisker, T. B.
Udgivet: 2010

Artikel

Inklusion og interaktion: muligheder og forhindringer

I: Pædagogisk psykologisk tidsskrift, nr 5 2010

Forfatter: Fisker, T. B. 
Udgivet: 2010

Artikel

Nye blikke på småbørn med autisme: en forskningsbeskrivelse

I: Autismebladet, nr 3, 2010

Forfatter: Fisker, T. B.
Udgivet: 2010

Artikel

Socialt udviklingspotentiale hos børn med autisme?

I: Psyke & Logos, nr 2, 2010

Forfatter: Fisker, T. B. 
Udgivet: 2010

Artikel

Diagnoseforståelse og pædagogiske handlemuligheder

I: Unge Pædagoger, nr 5, 2010

Forfatter: Fisker, T. B.
Udgivet: 2010

Forskningsrapport

ETIBA. En forskningsbaseret evaluering af rehabiliterings- og træningsindsatsen for børn med autisme, herunder evaluering af behandlingsmetoden ABA (Applied Behavior Analysis)

Forfattere: Høgsbro, K. & Fisker, T. B. 
Udgivet: 2007

Har dit barn det svært?

Læs mere på min blog