Spring til indhold

Bassefisker

Professionel Evaluering

Professionel evaluering

Når projekter skal evalueres, er der mange valg at tage.

Jeg kan hjælpe med at vælge kvalificeret mellem de mange evalueringsmetoder og designe en evaluering, der er specifik for det projekt eller den indsats, I er ved at planlægge eller allerede er i gang med. Jeg tilbyder endvidere at foretage evalueringen, og sammenfatte konklusionerne i en rapport og/eller et oplæg, som kan være afsæt for det videre arbejde med projektet, metoden, indsatsen m.m.

Desuden tilbyder jeg, eventuelt i samarbejde med dygtige kollegaer, at foretage mindre forskningsprojekter og vidensopsamlinger.