Oplæg & sparring

Alle oplæg, kurser og sparring udvikles i samarbejde med den enkelte skole eller dagtilbud  og tager udgangspunkt i den konkrete, lokale prakis

Oplæg, workshops, kurser….

Uanset form, tidsramme og indhold, så er det afgørende for mig, at de timer vi bruger fælles, skal ramme netop jeres praksis. Det er dine behov, din konkrete praksis og den konkrete situation, jeg tager udgangspunkt i, når jeg planlægger foredrag, kurser eller workshops.

Det vigtigt for mig at være i dialog med deltagerne under vejs, både ved oplæg og sparring. Det skal være deres dag. Derfor skal det jeg bringer på banen give mening og kunne forankres i det daglige arbejde på skolen eller i institutionen.

Det kan være vanskeligt at arbejde med egen praksisudvikling, men det er altid givtigt og meningsfuldt at diskutere med kollegaer og derigennem at få udfordret sin faglighed og sit børneperspektiv.

Supervision og sparring

Viden skal forankres i praksis for at give mening. Det gøres bedst i et tæt samarbejde omkring den konkrete praksisudvikling. Derfor tilbyder jeg supervisions- og sparringsforløb til psykologer, lærer, pædagoger, ledere eller konsulenter.

Supervisionsforløb er typisk selvstændige forløb med fx psykologer fra PPR, hvor vi arbejder sagsorienteret.

Sparringsforløb ligger ofte i forlængelse af et kursus. Her får deltagerne mulighed for at reflektere over praksisudvikling, diskutere forhindringer, arbejde med særlige udfordringer – og naturligvis at dele sine succeser. Sparringsforløb er således med til at fastholde forandringer og udvikling i den pågældende praksis.

Emner

Trivsel og inkluderende læringsfællesskaber:

Trivsel eller mistrivsel

Sprogets betydning: sprog OM børn

Børneperspektiv: at se MED børn

Inklusion og samarbejde

Inklusion og deltagelse i fællesskaber

Indretning – få rummet til at hjælpe med det inkluderende arbejde

Pædagogiske betingelser for det inkluderende arbejde

PPRs rolle i det inkluderende arbejde

Skolefravær og skolevægring

De fleste kurser jeg holder er på en eller anden måde forbundet med emnerne skolefravær Skolevægring og skoleundgåelse. 

Det er de fordi vi kan lære meget af de børn, som oplever at skolen er svær at komme i.

Jeg holder kurser både i kommunalt regi, for lærer, skoleledere, pædagoger, psykologer m.m.

Desuden udbydes kurset: “Bag om skolefravær” hos Seminarer.dk. 

Se kurset her: https://seminarer.dk/uddannelser/skolevaegring/

Psykoterapeutisk praksis:

Børn i mistrivsel

Angstbehandling af børn og unge

Skolevægring og skoleundgåelse

Tine Basse Fisker

Maglekildevej 5A, 4000 Roskilde

Telefon: 22 40 84 24

Mail: tine@bassefisker.dk

CVR: 33813740

Jeg er:

  •  ph.d. i pædagogisk psykologi
  •  kognitiv psykoterapeut med speciale i børn og unge
  • medlem af forskernetværket No!se