Spring til indhold

Bassefisker

Oplæg & sparring

Alle oplæg, kurser og sparring udvikles i samarbejde med den enkelte skole eller dagtilbud  og tager udgangspunkt i den konkrete, lokale prakis

Oplæg, workshops, kurser….

Uanset form, tidsramme og indhold, så er det afgørende for mig, at de timer vi bruger fælles, skal ramme netop jeres praksis. Det er dine behov, din konkrete praksis og den konkrete situation, jeg tager udgangspunkt i, når jeg planlægger foredrag, kurser eller workshops.

Det vigtigt for mig at være i dialog med deltagerne under vejs, både ved oplæg og sparring. Det skal være deres dag. Derfor skal det jeg bringer på banen give mening og kunne forankres i det daglige arbejde på skolen eller i insitutionen.

Det kan være vanskeligt, udviklende og provokerende for nogle deltagere. Samtidig er det forhåbentligt givtigt og meningsfuldt at få lejlighed for at diskutere med kollegaer og derigennem at få udfordret sin faglighed og sit børneperspektiv.

Sparring og supervision

Viden skal forankres i praksis for at give mening. Det gøres bedst i et tæt samarbejde omkring den konkrete praksisudvikling. Derfor tilbyder jeg sparringsforløb, supervision, observation og feedback til jeres insitution eller skole. Ofte giver det meget bedre forankring af viden, når oplæg og sparring følger hinanden.

Sparringsforløb ligger derfor ofte i forlængelse af et oplæg eller en workshop. Her får deltagerne mulighed for at reflektere over praksisudvikling, diskutere forhindringer, arbejde med særlige udfordringer – og naturligvis at dele sine succeser. Sparringsforløb, observation og feedback er således med til at fastholde forandringer og udvikling i den pågældende praksis.

Emner

Inkluderende læringsfællesskaber:

Skole eller ej?

Sprogets betydning: sprog OM børn

Børneperspektiv: at se MED børn

Inklusion og samarbejde

Inklusion og deltagelse i fællesskaber

Indretning – få rummet til at hjælpe med det inkluderende arbejde

Pædagogiske betingelser for det inkluderende arbejde

PPRs rolle i det inkluderende arbejde

Børn i vanskeligheder:

Skolevægring og skoleundgåelse

Børn med særlige behov: Diagnoser eller ej?

Angst eller særlig sensitiv?

Når skolen undgåes

Fra viden om diagnoser til pædagogik i praksis

Psykoterapeutisk praksis:

Børn i mistrivsel

Angstbehandling af børn og unge

Skolevægring og skoleundgåelse